Dagsprogram

Visninger

Redskaber

Skoleskak og matematik

Program

 

 

 

Nu kunne jeg tydeligt se hvilken regnestrategi han bruger. Det er ellers typisk svært for eleverne at sætte ord på hvordan de regner sig frem til facit

program

 •   Velkomst og program
 • Dansk Skoleskak
 • SKAK+MAT®
 • SFA
 • En grubler
 • Repræsentationsformer - Jerome S. Bruner
 • Bondeskak og minigames
 • Undersøgende arbejdsformer
 • Spørgsmål

Dansk Skoleskak/SKAK+MAT®

 • Dansk Skoleskak er en NPO
 • National kompetence i at rådgive skoler og kommuner i at anvende skoleskak som systematisk metode
 • 1/3 af landets skoler er medlem 
 • Ca. 60.000 elever
 • Uddannelser
 • HPS - indsats på specialområdet
 • FGU-Moves®
 • Kommunale indsatser

Bemærk

Dansk Skoleskak blev grundlagt i 1960 af lærere og skoleledere som et modtræk til de unges hængen på gadehjørnerne og knallertkørsel. På billedet ses Børge Borgå, Åbenrå.

Som oftest var det ildsjæle på skolerne, der etablerede et fritidstilbud til eleverne. 

Der er sket meget siden da!

 

Protypen på en skoleskaklærer i dag er en kvinde på 47 år, som har spillet ganske lidt skak før eller slet ikke. Men hun har oplevet hvordan skoleskak som pædagogisk redskab sammen med en stærk relation til eleverne og en god klasserumsledelse, kan flytte eleverne socialt og fagligt - og især de elever, som hun ellers har sværest ved at motivere. 

 

Hun står stærkest sammen med et skoleskakteam - lærere og pædagoger, hvor de sparrer med hinanden. Her er uddannelse og skemalægning af skolekskakken helt centralt. Vi ved, at det er afgørende faktorer for, at skoleskakken ikke dør ud efter et år eller to.

SKAK+MAT®

Evidensbaseret matematik-program

Eleverne ...

 •  Undersøger matematik via skakspillet

 •  Taler (mere og anderledes) sammen

    om matematik

 •  Lærer matematik på nye måder

 •  Tilegner sig både færdigheder og

    kompetencer

Evidens: Aarhus-undersøgelsen

 

 •  350 elever fik SKAK+MAT® / 150 elever almindelig matematik

 •  20 uger / 5 skoler / 22 klasser / 1 konverteret time pr. uge

 •  Før- og eftertest – mors indtægt og uddannelsesniveau

 •  Følgeforskning v. TrygFondens BørneforskningsCenter

 •  30% fremgang i matematik ved SKAK+MAT®

 •  Drengene havde samme udbytte som pigerne (unikt)

 •  Godt for alle – størst effekt for top- og bundelever (unikt)

 

https://skoleskak.dk/forskning/

en grubler fra skak+mat®

8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

dronningens gang ...

 

Lodret, vandret, diagonalt ...

 

"Som solens stråler".

 

Hvor mange dronninger kan du få ind på dette 8x8 skakbræt uden at een eneste af dem kan slå en af de andre?

Repræsentationsformer

REPRÆSENTATIONSFORMER

POTENTIALER I SKAK+MAT®

REPRÆSENTATIONSFORMER

 

Jerome S. Bruner, 1915 - 2016

 

Amerikansk uddannelsespsykolog

 

 

DEN ENAKTIVE REPRÆSENTATIONSFORM

 •  Bygger på handlinger

 •  Består af fysiske genstande

 •  … og kan derfor røres ved

 •  … flyttes på

8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

DEN IKONISKE REPRÆSENTATIONSFORM

 •  Tegninger

 •  Skitser

 •  Diagrammer

 •  … Vi tænker ofte i billeder!

DEN SYMBOLSKE REPRÆSENTATIONSFORM

 •  Notation

 •  Fortættet begrebsindhold

 •  +, -, =

 •  a, b, x, y

 •  Lxe6 om en løbers bevægelse til feltet

    e6, hvor den slår en brik

REPRÆSENTATIONSFORMER

 

Læring vil ofte ske i progression gennem de tre repræsentationsformer.

 

En problemstilling i den symbolske repræsentationsform
gøres lettere i den ikoniske eller enaktive repræsentationsform.

Skakro

skakro

 

1-2 SKAKRO

Bemærk

Man behøver ikke at finde mange argumenter frem, før eleverne forstår nødvendigheden af ro, når man spiller skoleskak. Ønsker man at vinde, kræver det, at man tænker sig om. Det gør man bedst, når der er ro. 

Graden af ro afhænger af aktiviteten og af underviseren. Der kan være aktiviteter, hvor det giver mening, at eleverne taler dæmpet sammen. Det vil være individuelt, hvad man forstår som et acceptabelt støjniveau.

Begrebet, skakro kan med fordel bruges i andre sammenhænge i skolen, når man ønsket et stille klassemiljø.

 

Godt råd

Underviseren siger ud i klassen: En, to

Klassen svarer dæmpet: Skakro!

Giv hånd

Giv hånd

Go' kamp! Tak for kamp!

Bemærk

Reglen om, at man giver hånd før og efter en kamp og ønsker god kamp eller tak for kamp, er meget central. Det er en konkret handling, der afspejler, at vi viser respekt for hinanden, også når vi har tabt eller vundet.

Det er en regel, der skal genbesøges mange gange, før den bliver automatiseret.

Respekt for materialerne

Respekt for materialerne

Bemærk

Lysten til at kaste med brikker og bræt, kan være stor, hvis man taber. Der ligger en stor værdi i, at man i fællesskab tager ansvar for, at materialerne ikke går i stykker, og at de er der til næste lektion.

 

Gode råd

 • Stil alle brikkerne op i startpositionen, inden de puttes tilbage i posen. På den måde er der større sandsynlighed for, at alle brikker er der næste gang.
 • Udpeg dukse for skoleskakmaterialerne
 • Vi anbefaler, at materialerne samles på et rullebord, i en kuffert med hjul eller evt i flytbare kasser.
 • Aftal på skolen, hvem der er materialeansvarlig. Det kan fint være en anden end den skoleskakansvarlige.

 

Bonden og bondeskak

Har I prøvet at spille skak før?

 

I skoleskak starter man helt fra begyndelsen.

 

Man lærer en brik ad gangen, så alle kan være med.

Bemærk

I de to afsnit bonden og bondeskak og tårn mod bønder, gennemgår vi hvordan bonden og tårnet flytter samt reglerne for minigames. 

Hvis dine elever har styr på dette, kan du springe disse to afsnit over. Vær dog opmærksom på, at der er afsat 45 min. til disse to afsnit. Du  kan evt. finde alternative aktiviteter i temaet Aktiviteter.

Kender I denne brik?

Nemlig! Det er en bonde.

 

I skoleskak starter man helt fra begyndelsen. 

 

Man lærer en brik ad gangen, så alle kan være med.

 

Så kan vores hjerne også bedre følge med. 

TAL OM

Har eleverne prøvet at skulle lære noget meget kompliceret. Måske så kompliceret, at de følte at deres hjerne "kogte over", og de gav op? 

 

I skoleskak deler vi tingene op i mindre dele som man kan lære lidt ad gangen. Måske kan eleverne komme med eksempler på ting de har delt op i mindre dele, før de lærte det helt.

Fx i dansk, hvor man starter med at lære bogstaverne og deres lyde, før man lærer at læse og skrive.

Eller i matematik, hvor man lærer at gange et-cifrede tal (tabeller), før man begynder at gange med fler-cifrede tal.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Hver spiller har otte bønder fra start.

 

Hvids bønder starter på 2. række.

 

Sorts bønder starter på 7. række.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Kan I fortælle mig, hvordan bonden flytter?

Bemærk

Når bonden står i sin startposition, 2. række for hvid og 7. række for sort, er bonden frisk. Det betyder, at den kan vælge at flytte to felter (demonstrér).

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Bonden flytter lige - og slår skråt fremad.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Når bonden står i sin startposition har den lov at flytte to felter frem. Vi siger, at bonden er morgenfrisk, når den starter.

 

Når bonden er flyttet frem, har den mistet det meste af sin energi. Så må den kun flytte ét felt frem resten af sit liv.

 

Bonden kan aldrig flytte tilbage. Derfor siger vi, at bonden er modig.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Vi siger også, at bonden er magisk!

 

Når vi spiller skak med alle brikker, kan den nemlig forvandle sig til en anden brik. 

 

Men når I om lidt skal spille bondeskak, er den magisk, fordi den vinder hele spillet, hvis blot den når modstanderens bagerste række først.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Lad os se et eksempel på bondeskak.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

I skak er det altid hvid, der starter. Her prøver hvid at begynde med trækket:

 

Bonde fra e2 - e4.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Sort flytter en bonde fra feltet e7 til feltet e5.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Nu kan de to bønder ikke komme længere! Man siger, at de blokerer hinanden.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Hvid spiller frisk til med trækket d2 - d4.

 

Husk, at man vinder, hvis man får en bonde ned på modstanderens bagerste række.

 

Hvilke muligheder bør sort nu overveje?

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Der er flere muligheder.

 

Man kan fx beskytte bonden på e5 ved at spille d-bonden eller f-bonden et felt frem.

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Men det smarteste for sort er sikkert at slå bonden på d4 ...

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Hvid spiller bonden til c3.

Den er beskyttet af makkeren på b2.

Bonden på b2 dækker bonden på c3.

 

Læg mærke til, at hvids bonde truer med at slå den sorte bonde på d4 ...

 

Hvilke muligheder bør sort overveje nu?

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Sort kan sagtens slå hvids c-bonde. I så fald er det en byttehandel.

 

Men det er nok endnu smartere at flytte den sorte bonde fremad - til feltet d3.

 

 
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h

Læg mærke til den sorte bonde på d3. Hvid kan ikke længere stoppe den!

 

Vi siger at bonden på d3 er blevet til en fribonde - og når man har skaffet sig såden en, har man gode chancer for at vinde.

 

Nu skal I spille bondeskak. Reglerne kommer her:

 

Bonden i mål
lp_reachend-01.svg

Bonden i mål

Man vinder ved at få en bonde til bagerste række.
Alle brikker er slået
lp_allpiecesbeaten-01.svg

Alle brikker er slået

Man vinder ved at slå alle modstanderens brikker.
Modstanderen har ingen mulige træk
lp_cannotmove.svg

Modstanderen har ingen mulige træk

Man vinder, hvis modstanderen ikke kan trække, men man selv godt kan.
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Alle bønder er slået
lp_allpawnsbeaten.svg
Modstanderen har ingen mulige træk
lp_cannotmove.svg
Bonden i mål
lp_reachend-01.svg

Reglerne for bondeskak gælder. Hvid trækker

 

Hvem vinder ved bedst muligt spil?

 

Er der en metode, man kan bruge?

 

Undersøg stillingen!

Hvad er undersøgende arbejdsformer?

• I bund og grund en naturvidenskabelig arbejdsform

 

• Simpleste udtryk

    Hypotese, afprøvning, konklusion, ny hypotese, osv.

 

Aktiviteter, når man undersøger: 

• at formulere spørgsmål                                                                    • at simplificere og strukturere
• at observere systematisk                                                                  • at måle
• at klassificere                                                                                        • at udvikle definitioner
• at kvantificere og beregne                                                              • at forudsige
• at ræsonnere og bevise                                                                    • at danne og teste hypoteser 

• at eksperimentere                                                                              • at kontrollere variable
• at visualisere                                                                                        • at indføre symboler 

• at beregne                                                                                            • at fortolke resultater 

• at kommunikere                                                                                 • ........

8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
bonden i mål - uden at kunne slås
lp_reachendandsurvive.svg
Alle bønder er slået
lp_allpawnsbeaten.svg
Modstanderen har ingen mulige træk
lp_cannotmove.svg

Godt råd

 • Lad eleverne bytte, så begge prøver hvid/sort

 

Tilpasning

 • Få en ekstra bonde, hvis man taber